Pejzaż Południa 2008. Obrazy - obrusy

16 października 2009 - 31 grudnia 2009

Wystawa jest podsumowaniem pleneru artystycznego zorganizowanego przez Krzysztofa Musiała latem 2008 roku w Vellano w Toskanii. Plener ten miał nietypowy charakter, bowiem w odróżnieniu od poprzednich nie uczestniczyli w nim studenci, bądź absolwenci pod okiem profesora, ale artyści dojrzali, o dużym dorobku twórczym i wyraźnie zarysowanych indywidualnościach.

Na plener zaproszeni zostali Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Tomasz Tatarczyk i Włodzimierz Jan Zakrzewski.
Malarze wywodzący się z różnych pokoleń i tradycji, tworzą nieformalną, towarzyską grupę "Pędzle", której spoiwem jest zbliżony stosunek do rzeczywistości, wspólnota intelektualna i szacunek dla odmienności reprezentowanej przez nich wizji sztuki. Wystawa nosi tytuł "Obrazy-obrusy" i jest przywołaniem stałego wątku dyskusji w Vellano, dotyczącego kondycji i statusu obrazu we współczesnej kulturze. Malarze podjęli swego rodzaju towarzyską grę, wykorzystując jednorazowe obrusy do swobodnych dialogów obrazowych. Te odciski realnego życia stały się "ideowym" punktem wyjścia dla wystawy poplenerowej, w której realność śladów materialnych, skonfrontowana zostaje z indywidualnymi, odmiennymi koncepcjami obrazów. "Obrus" staje się tu metaforą, określającą jedną z form egzystencji "obrazu", jako dosłownego śladu po rzeczywistości, ale też pytaniem o miejsce obrazów w naszej współczesności. Wystawie towarzyszyć będzie obszerny katalog, zawierający wprowadzenie autorstwa Waldemara Baraniewskiego oraz zapisy rozmów z artystami o ich koncepcjach obrazu. Projekt graficzny katalogu wykonał Piotr Młodożeniec.

Kurator: Waldemar Baraniewski.

 

 

FaLang translation system by Faboba