Marek Sobczyk. Dwa razy za dużo obrazów [Badania mózgu w Polsce]

27 maja 2011 - 17 września 2011

"Malarstwo Marka Sobczyka to sztuka najwyższej próby. Artysta współtworzący w latach osiemdziesiątych warszawską "Gruppę" - najważniejszą formację artystyczną tego czasu, od lat, niestrudzenie podnosi w swej sztuce i refleksji teoretycznej, kwestie fundamentalne dla malarstwa, obrazu, artysty, społeczeństwa. Sobczyk mierzy się z ontologią, aksjologią, estetyka, metafizyką sztuki.

A robi to z pełną odpowiedzialnością i intelektualną rzetelnością. Jest krytyczny, ironiczny, przewrotny, tworzy obrazy - hipotezy, złożone, wielowarstwowe, ale zarazem konkretne i uniwersalne.

Najnowszy projekt artysty, którego część można będzie oglądać w Galerii aTAK nosi tytuł Dwa razy za dużo obrazów [Badania mózgu w Polsce]. W tym intrygującym sformułowaniu, kryją się dwie refleksje, poprzez które Sobczyk daje nam możliwości wglądu w rzeczywistość. Pierwsza, to dość oczywista (aczkolwiek na co dzień nie problematyzowana) konstatacja dotycząca charakteru współczesnej wizualności. Natłoku obrazów. Świata dostarczającego obrazy w ilości i tempie przekraczającym możliwości percepcji. Ten proces staje się dla Sobczyka punktem oparcia dla wielkiej narracji, jaką jest jego sztuka. Druga kwestia (w nawiasach kwadratowych), dotyczy kontekstu społecznego i pytań o to miejsce, ten kraj, tych ludzi i ich stan ducha. O badanie tego urazu, jakim jest nasze poczucie historii i teraźniejszości."
Waldemar Baraniewski - kurator wystawy

"Badania mózgu w Polsce" to również badanie przestrzeni między słowem i obrazem, tej wewnętrznej przestrzeni recepcji, która nigdy nie ujawnia się w pełni i jest w związku z tym nierozpoznana. To może chodzić o mój mózg (mózg artysty), mózg Onet, na ile dający się uogólnić mózg polski w Polsce (badający i badany).
Marek Sobczyk

"Sensualizm, zmysł historyczny i pewien nieodłączny od nich pesymizm (...) prowadzą u Sobczyka do oryginalnej formuły witalizmu - nie wulgarnej, lecz ścisłej, niemal naukowej. (...) "Badania mózgu" pozwalają zrozumieć zagadkową tezę Nietzschego, iż filozof jest wprawdzie istotą wyższą, ale jak dotąd nieudaną, artysta natomiast - choć istota niższa - zdołał się ukształtować piękniej i wspanialej".
Mateusz Falkowski

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny, ilustrowany katalog, zaprojektowany przez Marka Sobczyka z tekstami Waldemara Baraniewskiego, Marka Sobczyka i Mateusza Falkowskiego

 

FaLang translation system by Faboba